0
ของฝาก สินค้า OTOP อำเภองาว 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจำนงศ์ศรี บ้านสบแหง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว

**ตั้งอยู่ที่>>83 หมู่ที่ 1 บ้านสบแหง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 

**ติดต่อ : คุณจำนง วงศ์อนันต์ โทร : 054 329305, 081-5956626 โทรสาร : 054 316875

**สินค้า >> OTOP 5 ดาว ระเป๋าหนังวัวแท้ กระเป๋าหนังวัวสาร กระเป๋าใส่นามบัตร กระเป๋าใส่โทรศัพท์มืิอถือ กระเป๋าสารจากหนังวัว กระเป๋าใส่เครื่องสำอางค์ และอื่นๆ

ที่มา : youtube , Nailekcowboy2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว

**ตั้งอยู่ที่>>30/1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

**ติดต่อ : น.ส.ศรีจันทร์ อนุพงค์คีรี โทร :0-5432-9532,0-5426-1437
                 e-mail : patanalampang@hotmail.com


**สินค้า>>กระเป๋าบอลลูนจากผ้าทอลายประณีต3. กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยบาร์บีคิว บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว 

**ตั้งอยู่ที่>>62/2 แม่กวัก หมู่ 1 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 

**ติดต่อ : นางปทมา ขวัญนิยม โทร :08-6185-4341

**สินค้า>>OTOP 4 ดาว กล้วยกรอบเค็ม / กล้วยบาร์บีคิว4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้จากไม้ บ้านหวด อำเภองาว

**ตั้งอยู่ที่>>122 บ้านหวด หมู่ 2 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110 

**ติดต่อ : นายวันไชย หงษ์แก้ว โทร :08-6672-0356

**สินค้า>>กลองปู่จาจำลอง5. กลุ่มแกะสลักหัวช้าง บ้านแหง อำเภองาว

**ตั้งอยู่ที่>>44/1 แหงใต้ หมู่ 2 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 


**ติดต่อ : นางถนอมศรี ผ่องใส โทร :08-1023-2967
**สินค้า>>OTOP 2 ดาวแกะสลักไม้หัวช้าง6. กลุ่มรวมใจ บ้านปันเหนือ อำเภองาว

**ตั้งอยู่ที่>>28 หมู่ที่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

**ติดต่อ : นางอารีย์ หอมนาน โทร :0-5436-5571 e-mail : patanalampang@hotmail.com

**สินค้า>>ขนมทองม้วน / ขนมทองพับ7. กลุ่มอาชีพทำข้าวเกรียบฟักทอง บ้านปงมะโอ

**ตั้งอยู่ที่>>หอประชุมโรงเรียนบ้านปงมะโอ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

**ติดต่อ : นางประภาศรี สุวรรณโน โทร :08-1784-0322 e-mail : patanalampang@hotmail.com

**สินค้า>>ข้าวเกรียบฟักทอง8. กลุ่มผลิตภัณฑ์"ข้าวตำมอง"
ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ ผลิตด้วยวิธีการตำจากครกกระดกหรือทางเหนือเรียกว่า "มอง" ที่ยังคงมีเยื่อและจมูกข้าวซึ่งมีคุณค่าวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
**ตั้งอยู่ที่>>เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 1 บ้านนาแรม ตำบลบ้านร้อง อำเภอ งาว จังหวัดลำปาง 52110 

**ติดต่อ : นางเด่นดารา คำจ่าง โทร : 054-365344 e-mail : patanalampang@hotmail.com

**สินค้า>>ข้าวตำมองเพื่อสุขภาพ9. กลุ่มทำเครื่องดื่มสมุนไพร (ขิงผงสำเร็จรูป)

**ตั้งอยู่ที่ั้>>37 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

**ติดต่อ : นางจำนอง หมื่นวังใน โทร :09-8357701 e-mail : patanalampang@hotmail.com

**สินค้า>>ขิงผงสำเร็จรูป


10. กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5 แม่ตีบ

**ตั้งอยู่ที่>>41 หมู่ที่ 5 ตำบลเม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

**ติดต่อ : นายเติง ศรีใจวงค์ โทร :054-329532 e-mail : patanalampang@hotmail.com

**สินค้า>>เข่งไม้ไผ่ ซุ่มไก่ ชะลอม กระด้ง ตระกร้าไม้ไผ่11. กลุ่มไข่สดเสริมไอโอดีน บ้านสบแหง

**ตั้งอยู่ที่>>21/2 หมู่ที่ 1 บ้านสบแหง ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

ติดต่อ : นางจินตนา ปิยะ โทร :054-329532,329417 e-mail : patanalampang@hotmail.com

**สินค้า>>ไข่สดเสริมไอโอดีนการนำบทความไปเผยแพร่ต้อง Back link แสดงที่มา กลับมาด้วยทุกครั้ง (ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537)
Creative Commons License Protected by Copyscape Plagiarism Detector

แสดงความคิดเห็น

 
Top